Showing all 11 results

Bhotekoshi Bungee Jump
45 Minutes
Moderate
Bhotekoshi River
Bungee Jump – Pokhara
45 Minutes
Moderate
Pokhara
Camping Experience
1 Day
Easy
Pokhara
Canyoning
1 Day
Easy to Moderate
Pokhara
Kaligandaki River Rafting
4 Days
Moderate to Challenging
Pokhara
Lower Seti River Rafting
3 Days
Moderate to Challenging
Damauli, Gaighat
Paragliding
45 Minutes
Moderate to Challenging
Sarangkot, Pokhara
Pony Trek
1 Day
Easy
Pokhara
Trishuli Rafting
4 Days
Moderate to Challenging
Trishuli River
Ultralight
45 Minutes
Easy to Moderate
Pokhara
Zipline
2 Hrs
Easy to Moderate
Sarangkot, Pokhara